Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Zakończenie pierwszego etapu konsultacji w ramach uczestnictywa w projekcie Partycypacja w Planowaniu przestrzennym

Miasto i Gmina Lipsko informuje, iż  z powodzeniem zakończono pierwszy etap konsultacji społecznych w ramach uczestnictwa w projekcie "Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym"
projekt dotyczył wdrożenia pionierskich metod konsultacji społecznych w dziedzinie planowania przestrzennego w ramach opracowywanych dokumentów planistycznych takich jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Składane przez Państwa wnioski oraz liczne uczestnictow w spotkaniach konsultacyjnych RADAR jak również dodatkowe narzędzia wspomagające prowadzone konsultacje pozwoliły nam poznać Państwa potrzeby i preferencje w rakresie oczekiwanego rozwoju przestrzennego a co za tym idzie gospodraczego naszego miasta.
W ramach uczestnictwa w projekcie Miasto i Gmina Lipsko opracowała kompleksowe projekty zmiany mpzp których dotyczyły konsultacje społęczne .
 
Zachęcamy Państwa do dalszego śledzenia i aktywnegho uczestnictwa w rozpoczętej procedurze planistcznej mające na celu zmianę obowiązujących miejscowych planów agospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Lipsko
Powrót