Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Gminy Lipsko

Adres:

ul. 1 Maja 2,
27-300 Lipsko

Telefon: +48 (48) 37-80-048

Fax: +48 (48) 37-80-175

E-mail: umig@lipsko.eu